Read More
ข่าวสารทั่วไป, อัพเดทข่าวสาร

องค์กรครูจี้คืนอำนาจ ‘แต่งตั้ง-โยกย้าย’ ให้เขตฯ ยื่น ‘ณัฏฐพล’ แก้ พ.ร.บ.ศึกษาฯ-ตั้ง สพม.77 จังหวัด

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม นายธนชน มุทาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ชัยภูมิ เขต 1 ประธานชมรมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทย (ชร.ผอ.สพท.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ ผู้แทนจากสมาคมนักบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย สมาคมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่าย เข้าพบนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพื่อรับฟังนโยบาย เพื่อเสนอปัญหาสำคัญที่ต้องเร่งแก้ไข 3 เรื่อง คือ ปรับแก้ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. … ฉบับที่ยกร่างโดยคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา...

Read more