Read More
สาระความรู้, เกร็ดความรู้

คู่มือการตรวจคัดกรองระดับการเห็นในเด็กระดับชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษา

https://www.xn--12cg5gc1e7b.com/19871/คู่มือการตรวจคัดกรองระดับการเห็นในเด็กระดับชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษา สำหรับการดำเนินงานโครงการเด็กไทยสายตาดี เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้  ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”โดยอ้างอิงเนื้อหาวิชาการจากคู่มือการตรวจคัดกรองระดับการมองเห็นในเด็กระดับชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษา  โครงการพัฒนาระบบการคัดกรองภาวะสายตาผิดปกติและประกอบแว่นสายตาสหรับเด็กวัยก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษาในประเทศไทย  โดย  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และ โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพขอบคุณข้อมูลจาก : รักครู ดาวน์โหลด : คู่มือการตรวจคัดกรองระดับการเห็นในเด็กระดับชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษา

Read more

Read More
สาระความรู้, สื่อการสอน

แบบฝึกหัดอนุบาล 50 กว่าแบบฝึก 50 กว่าสัปดาห์

1.แผนพัฒนาการศึกษาสามปี2.แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา3.แบบฝึกคัดลายมือพยัญชนะไทยแบบหัวเหลี่ยม4.แบบฝึกคัดลายมือ ก-ฮ แบบหัวกลม5.ใบงานสัปดาห์ที่1-2 แรกรับประทับใจ6.ใบงานสัปดาห์ที่3 ชื่อนั้นสำคัญไฉน7.ใบงานลากเส้นตามรอยประ18.ใบงานลากเส้นตามรอยประ29.ใบงานสัปดาห์ที่4 โรงเรียนของเรา10.ใบงานสัปดาห์ที่5 เด็กดีมีวินัย11.ใบงานสัปดาห์ที่6 ปลอดภัยไว้ก่อน12.ใบงานสัปดาห์ที่7หนูทำได้13.ใบงานสัปดาห์ที่8 หนูน้อยน่ารัก14.ใบงานสัปดาห์ที่9 วันอาสาฬหบูา-วันเข้าพรรษา15.ใบงานสัปดาห์ที่10 อวัยวะและการดูแลรักษา

Read more

Read More
ข่าวสารทั่วไป, อัพเดทข่าวสาร

แนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ขอบคุณข้อมูลจาก  www.รักครู.com หนังสือแจ้ง สพท. แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ พ.ศ. 2562

Read more