Read More
สาระความรู้, เกร็ดความรู้

เข้าสังคมไม่เป็น ไม่รู้จักแบ่งปัน! 5 ปัญหาพบบ่อยของเด็กในรั้วโรงเรียน!!! รวมทั้งวิธีแก้ไข

มีเด็กจำนวนมากที่เมื่อถึงวัยเข้าโรงเรียนกลับร้องไห้โยเยไม่อยากไป หรือบางคนมีปัญหาเข้ากับเพื่อนและครูไม่ได้ ในขณะที่เด็กอีกกลุ่มหนึ่งไม่มีพฤติกรรมเช่นนั้น ซึ่งเรื่องนี้ ธิดา พิทักษ์สินสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย บอกว่า เด็กกับปัญหาการเข้าสังคมในโรงเรียนเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ แต่การจะปรับตัวได้ดีหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดู และการฝึกฝนทักษะการเข้าสังคมตั้งแต่เด็กๆ หากเด็กไม่เคยได้รับการเตรียมพร้อม และฝึกฝนที่ดีมาก่อน พอถึงเวลาต้องก้าวเข้าสู่รั้วโรงเรียน พวกเขาอาจไม่รู้จักที่จะเล่นกับเพื่อน หรือเข้ากับครูได้ดี“ปัญหาที่เกิดขึ้นในรั้วโรงเรียนส่วนใหญ่ มาจากการเลี้ยงดูของพ่อแม่ที่มักจะตามใจ ทำให้เด็กเอาแต่ใจ อยากได้อยากเล่นในทันที ไม่รู้จักรอ และไม่ค่อยยอมรับกฎกติกา พอเวลาถูกสอน หรือตักเตือนก็มักจะโกรธและหงุดหงิดง่าย ในขณะที่เด็กบางคน ไม่รู้จักอารมณ์ตัวเอง และไม่รู้จักอารมณ์ของผู้อื่น เวลาเล่นกับเพื่อน...

Read more