Read More
สาระความรู้, เกร็ดความรู้

เทคนิคการสร้างวินัยเชิงบวกในชั้นเรียน

การสร้างวินัยเชิงบวก เป็นวิธีจัดการกับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ของเด็กอย่างสร้างสรรค์โดยไม่ใช้วิธีการลงโทษ  จะมีจุดมุ่งหมายให้เด็กรู้จักควบคุมพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของตัวเอง มากกว่าที่จะโดนบังคับ เพื่อให้เด็กเกิดการปรับพฤติกรรมไปในแนวทางที่ดีขึ้นและมีผลต่อเนื่องไปในอนาคต              การสร้างวินัยเชิงบวกนั้น มีความแตกต่างจากการลงโทษปกติ เพราะการลงโทษโดยทั่วไปนั้น เป็นการบังคับให้หยุดพฤติกรรมจากภายนอก ซึ่งสามารถหยุดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็กได้ทันที แต่ไม่อาจจะทำให้เด็กสำนึกได้ด้วยตัวเอง และยิ่งลงโทษมากเท่าไหร่ การแสดงพฤติกรรมต่อต้านของเด็กก็มีมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งแตกต่างจากการสร้างวินับเชิงบวกที่เน้นการพูดคุย ปรับความเข้าใจระหว่างกัน เพื่อหาทางแก้ปัญหาในพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็ก ถึงแม้ว่าวิธีนี้อาจต้องใช้เวลาในการปรับพฤติกรรมนานกว่าวิธีแรก แต่ถ้าสามารถทำให้สำเร็จ จะทำให้เด็กมีวินัยจากใจของตัวเองและจะเป็นผลที่ดีต่อเด็กไปในระยะยาว   ...

Read more

Read More
สาระความรู้, สื่อการสอน

เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้น การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีหัวข้อดังต่อไปนี้– อ่านออก อ่านคล่อง เขียนได้ เขียนคล่อง– คิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง– การคิดขั้นพื้นฐาน– การคิดขั้นสูง– การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย– การใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)– การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้– การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

Read more

Read More
สาระความรู้, เกร็ดความรู้

8 เทคนิค ฝึกให้เป็นคนเรียนเก่ง

1.ไม่ผัดวันประกันพรุ่งไม่ควรค้างการบ้านไว้นานๆ เป็นดินพอกหางหมู บางครั้งใช้เวลามากกว่าเดิม 3 เท่าถึง 4 เท่า ดังนั้นควรทำซะเลยอย่าปล่อยให้พอกจะดีกว่าเยอะ2. รู้จักแบ่งเวลาให้เป็นขอแค่เราแบ่งเวลาให้เป็น เวลาไหนเล่นก็เล่น เวลาไหนเรียนก็เรียน จะเล่นวันละกี่ชั่วโมงก็ได้ แต่ขอเจียดเวลามาเรียนนอกเหนือจากในห้องเรียนสักวันละ 30 นาที 1 ชั่วโมงก็พอแล้ว3. หมั่นทบทวนล่วงหน้า-หลังเรียนอ่านล่วงหน้าก่อนเข้าห้องเรียนสัก 10-15 นาที อ่านผ่านๆ แค่หัวข้อก็พอว่าวันนี้เราจะเรียนอะไรบ้าง...

Read more

Read More
สาระความรู้, เกร็ดความรู้

(ครูเลื่อนผ่านถือว่าพลาด!)13 เทคนิคช่วยให้ครูเรียกสมาธิเด็กให้ตั้งใจเรียน!!!

1.ครูต้องแสดงออกถึงพลังและความกระตือรือร้นอยู่เสมอในเวลาที่อยู่กับเด็ก อาทิเช่น อย่าเอาแต่ยืนนิ่งๆ อยู่กับที่ ให้เดินไปเดินมาบ้างและคอยพูดคุยสื่อสารกับเด็กอยู่เสมอ ครูควรปฏิบัติทั้งสองเรื่องนี้ควบคู่กันไป พร้อมกับหากิจกรรมที่สนุกสนานให้เด็กทำ2.การเรียนการสอนควรเปิดโอกาสให้เด็กได้มีส่วนร่วมด้วย ไม่ควรยืนพูดหน้าชั้นอย่างเดียว และครูควรตั้งคำถามบ่อยๆ ทั้งคำถามที่ต้องการคำตอบและไม่ต้องการคำตอบ ในการสาธิตอะไรต่างๆ ให้เด็กดู ครูอาจเป็นคนเริ่มต้นคำถามโดยให้เด็กเป็นคนต่อจนจบ ครูอาจจะทำอะไรบางอย่างให้เด็กดู แล้วถามว่า “ทำไมครูถึงทำอย่างนั้น?” มากกว่าการอธิบายเองทั้งหมด3.ครูควรทำสิ่งต่อไปนี้บ่อยๆ เท่าที่จะเป็นไปได้ คือให้เด็กๆ เขยิบมานั่งใกล้ๆ ครูในขณะที่ครูกำลังจัดการเรียนการสอนหรือแสดงอะไรบางอย่างให้เด็กดู อาจให้เด็กนั่งขัดสมาธิบนพื้นก็ได้4.เมื่อเด็กตั้งคำถาม ให้ครูโยนลูกไปให้เพื่อนนักเรียนด้วยกันเป็นคนตอบ โดยครูควรแน่ใจว่าเด็กคนแรกที่ครูเรียกเป็นคนที่รู้คำตอบนั้นๆ ดี...

Read more

Read More
สาระความรู้, เกร็ดความรู้

10 เทคนิคบริหารเวลาเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

สิ่งหนึ่งที่ไม่ว่าเราจะใช้หรือไม่ใช้ มันก็จะหมดไปเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง ใช่แล้วมันคือ “เวลา” สิ่งที่เราแต่ละคนมีในจำนวนที่เท่ากันในแต่ละวัน คือทุกคนมีเวลาวันละ 24 ชั่วโมง เราใช้เวลาใน 1 วันทำอะไรบ้าง นอนกี่ชั่วโมง กินข้าวกี่นาที เสียเวลาเดินทางไปอีกไม่ใช่น้อย นี่ยังไม่รวมเรื่องเสียเวลาในนั่งอ่านชีวิตของคนอื่นบนโลกโซเชียล นั่นทำให้คนส่วนใหญ่มักจะบ่นว่ามีเวลาไม่พอ ลองมาจัดระเบียบเวลาของชีวิตกันดูบ้างดีกว่า ไม่แน่มันอาจจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาล10 เทคนิคบริหารเวลา 1.จดบันทึกเวลาที่คุณใช้ในรอบสัปดาห์ลองบันทึกเวลาที่คุณใช้ไปในกิจกรรมต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวกับงานและไม่เกี่ยวกับงาน ต่อเนื่องเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจว่าคุณทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนในระหว่างวันตลอดสัปดาห์ คุณจะเห็นได้ทันทีว่าใช้เวลาไปกับเรื่องไร้สาระ หรือว่าใช้เวลาอย่างคุ้มค่ามากกว่ากัน2.ลงนัดหมายทุกอย่างด้วยตัวเองกิจกรรมหรือการสนทนาที่สำคัญต่อความสำเร็จของคุณควรมีเวลาที่กำหนดไว้ชัดเจน...

Read more

Read More
สาระความรู้, เกร็ดความรู้

เทคนิคการสอนเด็ก ที่มีการรับรู้ต่างกัน ในชั้นเรียนเดียวกัน

เคยได้ยินคำว่า  การศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) กันไหมครับ คำนี้เป็นปรัชญาการศึกษาที่องค์การยูเนสโกใช้ขับเคลื่อนระดับนานาชาติ ในการส่งเสริมให้ประชาชนทุกวัยในแต่ละประเทศให้มีสิทธิในการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงโดยไม่แบ่งแยกหรือเลือกปฏิบัติ ซึ่งประเทศไทยในฐานะสมาชิกขององค์การยูเนสโกก็ได้ดำเนินการพัฒนาระบบการศึกษาให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ดังกล่าว เช่น มีการจัดทำระบบการศึกษาทั้งในและนอกระบบ จัดให้มีนโยบายเรียนดี เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ และมีระบบกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นต้น            จากนโยบายนี้ ทำให้โรงเรียนรัฐบาลส่วนใหญ่ต้องเปิดรับเด็กในแต่ละชั้นโดยต้องไม่มีระบบคัดสรร ซึ่งในแง่ดีถือว่าเป็นแนวทางที่ช่วยให้เกิดความเท่าเทียมกันในระบบการศึกษา แต่การที่ต้องรับเด็กโดยไม่ผ่านระบบคัดกรองนี้...

Read more

Read More
สาระความรู้, เกร็ดความรู้

5 เทคนิคปลูกฝังลูกศิษย์วัยปฐมวัย “รักการอ่าน”

"ยิ่งเราอ่านมากเท่าไหร่ เราก็ยิ่งรู้เยอะมากขึ้นเท่านั้น” สำหรับคุณครูที่อยากปลูกฝังให้ลูกศิษย์รักการอ่าน เทรนครูมี 5 วิธีง่ายๆที่เปลี่ยนใจเด็กๆให้รักหนังสือมากขึ้นครับ1.อ่านเรื่องที่เด็กกำลังสนใจ หรือให้เด็กเป็นคนเลือกหนังสือเล่มนั้นด้วยตนเอง2.มีการผลัดเปลี่ยนให้เด็กๆเอาหนังสือเล่มโปรดของตนเองมาอ่านในคาบเรียนสัปดาห์ละครั้ง3.อ่านออกเสียงอย่างเสียงดังฟังชัดให้เด็กเห็นเพื่อเรียกความสนใจ4.อ่านและตั้งคำถามเพื่อให้ฝึกคิด5.แสร้งอ่านผิดไปจากเดิมบ้างเพื่อกระตุ้นและฝึกสมอง.ขอบคุณข้อมูลจาก : www.thaihealth.or.th

Read more

Read More
สาระความรู้, เกร็ดความรู้

สร้างเทคนิคการเรียนให้ตรงจุด ด้วยการแอบดูสมองนักเรียน!

สำหรับคุณครูที่ยังคงกลุ้มอกกลุ้มใจกับการคัดเลือกการเรียนการสอนที่ตรงกับความถนัดหรือความสามารถของเด็กผ่านแบบทดสอบวัดความถนัดต่างๆ แต่ในปัจจุบันนี้ในต่างประเทศต่างโยนแบบทดสอบทั้งหลายทิ้งไปและหันมาใช้เทคโนโลยีในการดูสมองของเด็กแทนไปเลย แอบดูสมอง...ฟังดูสยองแต่น่าสนใจนะครับซึ่งการดูสมองไม่ใช่การเปิดกระโหลกแล้วดูเนื้อสมองเต้นตุบๆแบบนั้นนะครับ แต่เป็นวิธีที่นักวิจัยใช้เทคโนโลยีตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ทำให้มองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสมองของเด็กขณะเรียนได้ผ่านเครื่อง fMRI (functional Magnetic Resonance Imaging) โดย fMRI เป็นการใช้เทคโนโลยี MRI วัดระดับการทำงานและการเปลี่ยนแปลงของสมอง เพื่อพิสูจน์ว่ายิ่งทักษะการอ่านแข็งแรงเท่าใด พื้นที่ต่างๆ ในสมองก็จะยิ่งปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น และสามารถพัฒนาทักษะได้จากการอ่านออกเสียง หรือฟังคนอื่นอ่านขณะมองดูตัวอักษรบนหน้าหนังสือ และนอกจากนี้ ยังใช้ MRI ศึกษาเครือข่ายสมอง...

Read more

Read More
สาระความรู้, เกร็ดความรู้

5 เทคนิคการสอนเรียนปนเล่น

เทคนิคการสอนเรียนปนเล่น  นี้ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เพื่อนครูจะนำไปเป็นแนวทาง  และปรับปรุงประยุกต์ใช้ให้เข้ากับเนื้อหาวิชาของแต่ละคน  ในการจัดการเรียนการสอนวิชาพิมพ์ดีดไทย  เทคนิคการสอนเรียนปนเล่นอย่าเพิ่งตกใจ  ว่าเรียนไปด้วยเล่นไปด้วยแล้วอย่างนี้เด็กจะได้รับความรู้หรือเปล่าขั้นตอนสำคัญๆ  มีดังนี้ 1.เริ่มเข้าสู่บทเรียนด้วยเรื่องทั่วๆไป (เล่าเรื่องตลกๆ ) ซึ่งขั้นตอนนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวของผู้สอนที่ต้องฝึกฝน  ซึ่งเป็นเรื่องไม่ยาก  เรียนรู้กันได้2.เข้าสู่บทเรียนด้วยเนื้อหาตามแบบแผนการสอนและสังเกตบรรยากาศ พฤติกรรมผู้เรียนขั้นตอนนี้สำคัญมาก  เด็กจะได้รับเนื้อหามากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับครูผู้สอน  ที่จะต้องนำ EQ มาร่วมกับ IQ ให้ได้  มีมุขตลกมาสอดแทรก  และที่สำคัญครูต้องตามทันมุขต่างๆ  ที่นักเรียนนำมาพูดกัน3.ขณะจัดกิจกรรมการเรียนการสอน...

Read more

12