Read More
คลิปวีดีโอ, สาระความรู้

613011082_STEM Education สภาพแวดล้อมการเรียนที่สนับสนุนด้วยเทคโนโลยี

https://www.youtube.com/watch?v=ZCQM0QrS-XM&list=PLQDzkqdF97D5WXe2n4_eW-xq4EyoV9BdP&index=13

Read more

Read More
บทความ, สาระความรู้

เทคโนโลยีทางการศึกษาโลกที่จะได้เห็นในปี 2019 การเติบโตของการคิดเชิงคำนวณในทุกวิชาและทุกเกรด

ตามรายงานเกี่ยวกับแนวโน้มการมีงานทำของ World Economic Forum ในสหรัฐอเมริกา รายงานว่า นักเรียนที่เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาในปีนี้มากกว่า 65% มีแนวโน้มที่จะได้เข้าทำงานในตำแหน่งที่ยังไม่มีอยู่ เนื่องจากการใช้เทคโนโลยีที่เพิ่มมากขึ้นในอุตสาหกรรม และยังรวมไปถึงการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตของเด็กนักเรียนทำให้เด็กขาดทักษะการคิด วิเคราะห์ และการแก้ปัญหาที่เป็นระบบและสร้างสรรค์ หรือที่รู้จักกันในชื่อ “การคิดเชิงคำนวณ” สำหรับแนวทางการศึกษาในปี 2019 คาดว่าจะเห็นกิจกรรมทางการศึกษาและบทเรียนที่มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะการคิดคำนวณมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้เรายังคาดหวังว่าจะได้เห็นคุณครูที่จัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกแนวคิดการคิดเชิงคำนวณนี้ไว้ในวิชาทุกวิชา ซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ Digital Promise ได้รายงานถึงความเชื่อมโยงระหว่างการคิดเชิงคำนวณกับการใช้คอมพิวเตอร์ไว้ว่า “การคิดเชิงคำนวณเป็นทั้งทักษะในการเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ - การสร้างค้นพบ และความเข้าใจโลก ส่วนคอมพิวเตอร์เป็นเพียงส่วนเสริมเท่านั้น” เนื่องจากการคิดเชิงคำนวณเป็นแนวทางการสอนที่แพร่หลายในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย ซึ่งปัจจุบันนี้ได้ถูกบรรจุอยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานสำหรับโรงเรียนทั่วประเทศเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากแนวคิดนี้ยังเป็นแนวความคิดใหม่ที่เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแทนที่แนวความคิดในการจัดการเรียนการสอนแบบเดิมที่เน้นการท่องจำเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย...

Read more

Read More
บทความ, สาระความรู้

เทคโนโลยีทางการศึกษาโลกที่จะได้เห็นในปี 2019 : Micro-credentials สำหรับคุณครูสาย STEM

        ในปีนี้แนวโน้มการเติบโตของสะเต็มศึกษาและหลักสูตรบูรณาการนั้นมีมากขึ้น ทำให้คุณครูหลายๆท่านนั้นต่างกระตือรือร้นที่จะนำเทคโนโลยีต่างๆนั้นใส่เข้าใปในการเรียนการสอนของตนเองมากขึ้นด้วย แต่ว่าคุณครูส่วนใหญ่นั้นยังไม่มีประสบการณ์การเรียนรู้ทางเทคโนโลยีที่นำมาช่วยสอนเพียงพอ ทำให้ไม่สามารถใช้เทคโนโลยีนั้นได้อย่างเต็มที่ ถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่าคุณครูตระหนักถึงความสำคัญต่อการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา แต่ก็ต้องยอมรับว่าเราไม่อาจคาดหวังได้ว่าคุณครูทุกคนจะพร้อมส่งต่อความรู้และเทคโนโลยีที่มีให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ผ่านการอบรม        ซึ่งในต่างประเทศต่างก็เล็งเห็นถึงปัญหาเหล่านี้ จึงได้มีการบรรจุ หลักสูตร STEM Teacher ซึ่งเป็นหลักสูตรเสาร์-อาทิตย์สำหรับคุณครูที่งานรัดตัวในวันเวลาปกติ ซึ่งกำลังเป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ส่วนในประเทศไทยก็มีการนำ micro-credentials ซึ่งเป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งที่เป็นที่นิยมในหลักสูตรปริญญาโท เข้ามาประยุกต์ใช้ในหลักสูตรปริญญาตรี โดย...

Read more