Read More
สาระความรู้, เกร็ดความรู้

มาสังเกตลูกศิษย์กันเถอะ “สมาธิสั้น” หรือแค่ “เด็กซน”

คุณครูหลายคนคงปวดหัวไม่น้อยที่เห็นลูกศิษย์หลากหลายรูปแบบ แต่สำหรับคุณครูที่สอนเด็กเล็กและครูอนุบาลต้องเจอบ่อยคือเด็กซน ทั้งซน ทั้งดื้อ ชอบโต้เถียง ชอบพูดแทรกระหว่างสอน จนบางทีก็แยกไม่ออกว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กสมาธิสั้นหรือแค่ซุกซนไปตามวัย เพราะพฤติกรรมของเด็กซนกับเด็กสมาธิสั้นนั้นใกล้เคียงกันมากจนแทบแย่งไม่ออก ดังนั้นนอกจากคุณพ่อคุณแม่ต้องสังเกตพฤติกรรมของลูกอย่างต่อเนื่องแล้ว เวลาอยู่ที่โรงเรียนคุณครูเองก็ต้องสังเกตพฤติกรรมของลูกศิษย์ด้วย แต่เพื่อให้แน่ใจว่าคุณครูไม่ได้วิตกกังวลจนเกินไป ทางเทรนครูมีวิธีสังเกตและแยกความแตกต่างระหว่างเด็กสมาธิสั้นกับเด็กซนมาฝากกันครับ1. เด็กสมาธิสั้นทำงานให้เสร็จตามเป้าหมายไม่ได้ แต่เด็กซนทำได้ - เด็กสมาธิสั้นไม่สามารถจดจ่อกับงานที่ทำอยู่ได้เพราะใจนึกไปถึงเรื่องอื่นๆแล้ว ต่างจากเด็กซน ที่ถึงจะอยู่ไม่นิ่ง แต่เมื่อให้ทำอะไรก็มักจะทำสำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย2 เด็กสมาธิสั้นพูดจับใจความไม่ได้แต่เด็กซนสามารถทำได้ – สังเกตได้จากการที่เด็กสมาธิสั้นจะชอบพูดซ้ำๆ แต่ไม่สามารถเรียบเรียงข้อมูลเพื่อบอกถึงสิ่งที่ต้องการสื่อสารได้ จึงใช้วิธีพูดตลอดเวลาต่างจากเด็กซนที่ชอบตั้งคำถามเป็นประโยคด้วยความอยากรู้อยากเห็น3. เด็กสมาธิสั้นจะเคลื่อนไหวร่างกายตลอดเวลา...

Read more