Read More
สาระความรู้, เกร็ดความรู้

กิจกรรม”สำรวจความรู้สึก” ของนักเรียนช่วงเปิดเทอม

กิจกรรม"สำรวจความรู้สึก" เตรียมรับกับความรู้สึกของนักเรียนช่วงเปิดเทอมโดยที่ให้นักเรียนได้แสดงความรู้สึกที่มี ผ่านการแปะกระดาษลงบนกระดานแสดงความรู้สึกก่อนเข้าเรียน โดยสามารถประยุกต์ได้ในหลายหัวข้อเช่น การทดสอบสุขภาพจิต(รู้สึกมีความสุข ปกติเฉยๆ รู้สึกเหนื่อย รู้สึกแย่) หรือความพร้อมในการเรียน (พร้อมลุยแล้ว เฉยๆ ง่วง ไม่อยากเรียน) เป็นต้น เพื่อที่คุณครูจะได้เตรียมการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียน ร่วมไปถึงสภาพจิตใจที่ครูอาจจะต้องระวัง และนักเรียนจะได้แสดงความรู้สึกของตัวเองและเตรียมความพร้อมในการเรียนเช่นกัน โดยในกระดาษที่แปะลงไป อาจให้นักเรียนเขียนสิ่งที่ต้องการสื่อสารในกระดาษด้านหน้า และให้เขียนชื่อไว้ด้านหลัง ซึ่งในช่วงการแปะโพสต์อิท ขอให้มีแค่นักเรียนและครูกันแค่...

Read more

Read More
ข่าวสารทั่วไป, อัพเดทข่าวสาร

บิ๊กดาตา ศธ.เริ่มชัดเจนแล้วเปิดเทอมนี้ได้ใช้แน่นอน

ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)เปิดเผยว่า ตนได้รับมอบหมายให้ดูแลศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(สป.ศธ.)ซึ่งจากข้อสั่งการของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ให้มีการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาระบบบิ๊กดาตาของภาครัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในส่วนของ ศธ.ได้รับโจทย์ 2 ข้อ คือ 1.ทำอย่างไรให้คนไทยเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย สป.ศธ.รับผิดชอบ และ 2.ผลิตคนอย่างไรให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับผิดชอบร่วมกับกระทรวงแรงงาน ซึ่งโจทย์ทั้ง 2 ข้อดังกล่าวถือเป็นวาระเร่งด่วนที่ ศธ.ต้องดำเนินการ...

Read more