Read More
ผลงานวิชาการ, สาระความรู้

แนวปฏิบัติที่ดี (ฺBest Practice) โครงการไม่ดัง ไม่หก ไม่เหลือ (4/06/62)

ดาวน์โหลดเอกสารผลงานวิชาการที่นี่

Read more

Read More
สาระความรู้, เกร็ดความรู้

แนวปฏิบัติการเรียนซ้ำชั้น

เรื่อง การเรียนซ้ำชั้น เป็นเรื่องที่เป็นยาขมของเกือบทุกโรงเรียน และของเด็กหลายคน หลายๆโรงเรียนเมื่อจะให้เด็กเรียนซ้ำชั้น ก็ให้เด็กลงไปอยู่ชั้นเดิมเลย ซึ่งยังเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องนักสพฐ. โดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกมาตรการ หรือ แนวปฏิบัติการเรียนซ้ำชั้น ออกมาตั้งแต่ ปี 2559  ลงนามโดย นายการุณ สกุลประดิษฐ์  ซึ่งเป็นเลขา กพฐ. ในสมัยนั้นโดย สพฐ. ได้ยืนยันว่า ไม่ได้มีนโยบายไม่ให้เด็กซ้ำชั้น จึงมีแนวทางมาให้ ผู้บริหารและครู ได้ปฏิบัติ ดังนี้ ...

Read more