Read More
สาระความรู้, สื่อการสอน

แบบฝึกหัดอนุบาล 50 กว่าแบบฝึก 50 กว่าสัปดาห์

1.แผนพัฒนาการศึกษาสามปี2.แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา3.แบบฝึกคัดลายมือพยัญชนะไทยแบบหัวเหลี่ยม4.แบบฝึกคัดลายมือ ก-ฮ แบบหัวกลม5.ใบงานสัปดาห์ที่1-2 แรกรับประทับใจ6.ใบงานสัปดาห์ที่3 ชื่อนั้นสำคัญไฉน7.ใบงานลากเส้นตามรอยประ18.ใบงานลากเส้นตามรอยประ29.ใบงานสัปดาห์ที่4 โรงเรียนของเรา10.ใบงานสัปดาห์ที่5 เด็กดีมีวินัย11.ใบงานสัปดาห์ที่6 ปลอดภัยไว้ก่อน12.ใบงานสัปดาห์ที่7หนูทำได้13.ใบงานสัปดาห์ที่8 หนูน้อยน่ารัก14.ใบงานสัปดาห์ที่9 วันอาสาฬหบูา-วันเข้าพรรษา15.ใบงานสัปดาห์ที่10 อวัยวะและการดูแลรักษา

Read more

Read More
สาระความรู้, สื่อการสอน

แจกหลักสูตร แผนการสอน แบบฝึกหัดปฐมวัย ตามหลักสูตร 2560

แบ่งปันโดยคุณครู  Nuttanan San Sanรายละเอียดในไฟล์มีดังนี้ครับ– หลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษา มีของหลายโรงเรียนรวมกัน– แผนการสอนตามหลักสูตรเก่า อ.1-อ.2– แผนการสอนที่สอดคล้องกับหลักสูตร 60 อ.1-อ.2– แบบฝึกหัดอนุบาล(ไปปรับใช้ได้)– คู่มือหลักสูตร 60 3-6ปี ไฟล์ ทุกไฟล์ สามารถนำไปปรับใช้ตามความเหมาะสมนะครับ*ไฟล์มีขาดใหญ่...

Read more

Read More
สาระความรู้, สื่อการสอน

โหลดเลย!! แบบฝึกหัดเวทคณิตสำหรับ ป.1-ป.6 จำนวน 3,200 ข้อ

แบบฝึกหัดเวทคณิต > เล่มที่ 1 โดยเป็นแบบฝึกทักษะการบวกชั้น ป.1-3 มี 50 ชุดๆละ 30 ข้อรวม 1500 ข้อ และชุดพิเศษอีก 1 ชุด 100 ข้อ รวม 1,600 ข้อ> เล่มที่ 2...

Read more