Read More
สาระความรู้, เกร็ดความรู้

ตัวอย่าง แบบฟอร์ม การตรวจสอบพัสดุประจำปี ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560

เอกสารชุดนี้ จัดทำโดย นางนิภา เลือดสกุล ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และ นางชดาพร ดัชนี นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ขอขอบพระคุณที่ท่านนำมาเผยแพร่เพื่อวิทยาทานให้กับทุกโรงเรียน มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ ดาวน์โหลด คลิกที่นี่!!

Read more

Read More
ข่าวสารทั่วไป, อัพเดทข่าวสาร

โหลดเลย!! แบบฟอร์ม “เอกสารประจำชั้นเรียน” ตามมาตรฐาน “ปฐมวัย-ม.ปลาย” (ไฟล์ Word)

โหลดเลย!! แบบฟอร์ม “เอกสารประจำชั้นเรียน” ตามมาตรฐาน “ปฐมวัย-ม.ปลาย" (ไฟล์ Word)คุณครูสามารถนำไปปรับใช้ได้ ตามความเหมาะสมเลยครับขอบคุณข้อมูลจาก : www.hongpakkroo.co ดาวน์โหลดไฟล์ คลิกที่นี่!

Read more

Read More
สาระความรู้, สื่อการสอน

แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR) (ไฟล์Word)

โหลดกันเลยจ้า!! ✔แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล(SAR) (ไฟล์Word)✔คู่มือการใช้แบบประเมิน 📃 (ไฟล์Word)✔หน้าปก (ไฟล์ PPT แก้ไขได้) ที่คุณครูสามารถนำไปแก้ไขตกแต่งได้ตามต้องการเลยครับ ดาวน์โหลดได้ที่นี่

Read more