Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์, อัพเดทข่าวสาร

NIA ชู “เทรนครู” โครงการช่วยเหลือสังคมในวงกว้าง

1 ใน 13 โครงการยอดเยี่ยม จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) ในการสนับสนุนเงินทุนในฐานะที่เป็นองค์กรธุรกิจเพื่อสังคมนายธานินทร์ ทิมทอง ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ด้านนวัตกรรมการศึกษาในเครือ เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัดเผยว่า “เนื่องด้วย เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น มีโอกาสได้ทํางานด้านการศึกษามากว่า 8 ปี คลุกคลีกับโรงเรียน นักเรียน และ ครู จากทั่วประเทศ ทำให้เล็งเห็นช่องว่างทางการศึกษาที่เราสามารถช่วยพัฒนาให้ดีขึ้นได้ ซึ่งเราไม่ได้พัฒนาเฉพาะนวัตกรรมการศึกษาที่เป็นระบบเรียน วิธีเรียน หรือเนื้อหาวิชาการเท่านั้น แต่เราได้คำนึงถึงผลลัพธ์ที่ดีที่เด็กนักเรียนจะได้รับจากนวัตกรรมนั้นๆอยู่เสมอ ควบคู่กับการเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับบริบทและความต้องการของแต่ละพื้นที่...

Read more