Read More
ข่าวสารทั่วไป, อัพเดทข่าวสาร

สพฐ.ปลื้มเอ็นทีเด็กป.3 สูงขึ้น

(30 เม.ย.) ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า ที่ประชุมได้มีการรายงานผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ปีการศึกษา 2561 ซึ่งการสอบ NT เป็นการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน 3 ด้าน คือ ด้านภาษา ด้านการคิดคำนวณ และด้านเหตุผล ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่...

Read more