เข้าสู่ห้องเรียน

เลือกห้องเรียน

กรุณาเลือกปีที่สมัครเรียนกับทางเทรนครู

Menu

Workshop หลักสูตรคูปองครู จ.อยุธยา 28 กรกฎาคม 2561

ภาพบรรยากาศกิจกรรม Workshop หลักสูตรคูปองครู “การแนะแนวอาชีพในศตวรรษที่ 21 เพื่อรองรับตามระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัยใหม่ (TCAS) โดยการใช้เครื่องมือออนไลน์ในการช่วยเหลือนักเรียน” >> รหัส 614181062 รุ่นที่ 028 >> รายละเอียดการเข้าอบรมหลักสูตร 28 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จ.อยุธยา #TrainKru #ร่วมเคียงข้างสร้างอนาคต


กลับสู่ด้านบน
Scroll To Top