เข้าสู่ห้องเรียน

เลือกห้องเรียน

กรุณาเลือกปีที่สมัครเรียนกับทางเทรนครู

Menu

WorkShop Thinking School จากประเทศนิวซีแลนด์ฯ 11-12 สิงหาคม 2561

11-12 สิงหาคม 61 >> Workshop หลักสูตรคูปองครู “ครูสอนคิด Thinking School” นำทีมโดยท่าน ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผอ.โรงเรียนอบจ.เชียงราย และทีมวิทยากร ร่วมพาคุณครูสร้างกระบวนการคิด เครื่องมือการสอนคิด ที่สามารถนำไปปรับใช้กับเด็กๆได้จริง และส่งต่อความรู้ เทคนิคต่างให้กับคุณครู โดยม่ีคุณครูจากหลากหลายโรงเรียนมาร่วมอบรม แสดงความเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้กัน อาทิ เช่น #โรงเรียนชลกันยานุกูล #โรงเรียนพนัสพิทยาคาร #โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย #โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม #โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ระยอง #โรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรมนุเคราะห์ #โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี เป็นต้น #TrainKru #เทรนครู #คูปองครู #ครูสอนคิด #ThinkingSchool


กลับสู่ด้านบน
Scroll To Top