เข้าสู่ห้องเรียน

เลือกห้องเรียน

กรุณาเลือกปีที่สมัครเรียนกับทางเทรนครู

Menu

Workshop “หลักสูตร TCAS” จ.นครศรีธรรมราช 25-26 สิงหาคม 2561

หลักสูตรคูปองครู“หลักสูตรแนะแนวอาชีพศตวรรษที่ 21 เพื่อระบบสอบใหม่ TCAS” จัดอบรมโดยสถาบันอบรมพัฒนาครูเทรนครู (TrainKru by LearnEducation) เพื่อรองรับตามระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัยใหม่ (TCAS) ด้วยการใช้เครื่องมือออนไลน์ในการช่วยเหลือนักเรียน” รุ่นที่ 013 วันที่ 26 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช #TrainKru #ร่วมเคียงข้างสร้างอนาคต #TCAS #แนะแนว #คูปองครู


กลับสู่ด้านบน
Scroll To Top