เข้าสู่ห้องเรียน

เลือกห้องเรียน

กรุณาเลือกปีที่สมัครเรียนกับทางเทรนครู

Menu

Workshop “หลักสูตร TCAS” จ.นครสรรค์ 19 สิงหาคม 2561

“หลักสูตรคูปองครู แนะแนวอาชีพศตวรรษที่ 21 เพื่อระบบสอบใหม่ TCAS” จัดอบรมโดยสถาบันอบรมพัฒนาครูเทรนครู (TrainKru by LearnEducation) เพื่อรองรับตามระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัยใหม่ (TCAS) ด้วยการใช้เครื่องมือออนไลน์ในการช่วยเหลือนักเรียน” รุ่นที่ 017 วันที่ 19 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนนครสวรรค์ จ.นครสรรค์ #TrainKru #ร่วมเคียงข้างสร้างอนาคต #TCAS #แนะแนว #คูปองครู


กลับสู่ด้านบน
Scroll To Top